MaviAy OTOGAZ

Lpg Nedir ?

LPG’nin Tam ve Teorik Yanma Denklemleri

Yanma süreçlerinin büyük bir bölümünde gerekli olan oksijen atmosferdeki havadan sağlanmaktadır.Atmosfer havası hacimsel olarak %78, 09 Azot, %20, 95 Oksijen, %0, 93 Argon ve %0, 03 Karbondioksitten meydana gelmektedir. Yanma süreçleri incelenirken karbondioksit ve argon gazları göz önüne alınmaz ve havanın hacimsel olarak %79 Azot ve%21 oksijenden oluştuğu varsayılır. Bu bileşimde olan havanın molekül ağırlığı 28, 851’dir ve içerisinde bir mol oksijene karşılık 3, 76 mol azot bulunmaktadır.

Propan, bütan ve hacimsel olarak %50 propan ve %50 bütandan oluşan LPG karışımın yanma eşitlikleri aşağıda verilmiştir.

 

Propanın yanma eşitliği;

C3H8+5O2+18.80N2à3CO2+4H2O+18.80N2 biçimindedir.

Burada kimyasal olarak doğru oranda (Teorik tam yanma için) hava kullanılmıştır.

Reaksiyon hava (a) /yakıt (f) mol oranı;

A/f = 5+18, 80/1 = 23, 80/1 k mol hava / k mol yakıt,

Ağırlık oranı ise;

A/f = 3*32+18, 80*28/3*12+8*1 = 15, 6/1 kg hava / kg yakıt olmaktadır.

Bütanın yanma eşitliği;

C4H10+6, 5O2+24, 44N2à 4CO2+5H2O+24, 44N2

Reaksiyonun hava / yakıt mol oran;

A/f = 6, 5+24, 44/1 = 30, 94/1 k mol hava /kmol yakıt,

Ağırlık oranı ise;

A/f = 6, 5*32+24, 44*28/4*12+10*1 = 15, 38/1 kg hava /kg yakıttır.

Bu durumda, %50 propan ve%50 bütandan oluşan Propan-Bütan karışımının yanma eşitliği;

(0, 50C3H8+0, 50C4H10)+5, 75O2+21, 62N2à 3, 5CO2+4, 5H2O+21, 62N2 biçiminde olacaktır. Benzer şekilde Propan-Bütan karışımı için reaksiyonun hava / yakıt mol oranı;

A/f = 23, 80+30, 94/2 = 27, 37/1 kmol hava / kmol yakıt,

Ağırlık oranı ise;

A /f = 15, 6+15, 38/2 = 15, 49/1 kg hava / kg yakıt olarak hesap edilmektedir.

Otogaz Lpg Markaları

Brc

Lovato

 

Tartarini

Romano

Prins

Atiker