Sıvılaştırılmış petrol gazının benzine göre farklı özellikleri vardır. Bütan ve propan arasındaki ayırıcı özelliklerden biri kaynama noktasıdır, yani sıvı fazdan gaz faza geçtikleri derecedir. Propanın –42 oC’ de gaz faza geçmesi durup, sıvı fazda kalırken, bütan 0 oC’ de kaynar. Özellikle soğuk havalarda daha yüksek oranlarda propan gerektiren karışımların gereksinimi ortaya çıkar, böylece gaz fazına dönüşüm kolaylaştırılır. Ülkemizde hava sıcaklığı bölgeden bölgeye değişeceğinden, taşıtlarda kullanılan LPG de % 30 propan, %70 bütan vardır, böylelikle tüm koşullar için uygun karışım sağlamış olur.

Soğuk iklimli bölgelerde kullanılan LPG’ nın içerisindeki propan oranının arttırılarak sıvı fazdan gaz faza geçiş kolaylaştırılmalıdır. Avrupa ülkelerinde otomobillerde kullanılan LPG’ nın propan ve bütan karışım oranları Çizelge ... te verilmiştir. LPG’ ye basınç uygulandığında toplam hacim içerisindeki bütan ve propan yüzdelerine dağlı olarak 1/230 ile 1/267 oranında küçülür. Bu demek oluyor ki 267 m3 LPG sıkıştırıldığında sıvı olarak 1 m3’ lük bir hacme sığar.

propan-butan

Sıvılaştırılmış petrol gazının bir özelliği de yağ boyayı eritebilmesidir. Ayrıca doğal lastiği deforme eder. Bu nedenle motorlu araçlarda kullanılan LPG iletim boruları uygun kalitede sentetik malzemeden yapılmaktadır. Yakıt tankı ile regülatör arasında yer alan basınç altındaki LPG hatları için özel bakır veya çelik boru kullanılmaktadır.

benzin propan butan

LPG karışımını oluşturan propan ve bütanın bazı özelliklerinin benzinle karşılaştırılması çizelge de verilmiştir

LPG’nin diğer özellikleri ise;

- LPG’ nin havadan ağır olmasından dolayı zemine çökerek ortama yayılma ve havasızlıktan boğulmaya neden olmaktadır.

- Parlayıcı ve patlayıcı bir gazdır.

- Buhar basıncı yüksektir.

- Korozif değildir.

- Bileşiminde az miktarda kükürt ihtiva etmektedir (20-100 mgr/m3)

- İçten yanmalı motorlarda silindir içinde daha homojen bir yakıt/hava karışımı sağlamaktadır

- Atmosferik basınçta propan –43 oC sıcaklıkta sıvı fazda bulunmaktadır.

- Sıvılaştırılmış petrol gazının kısa sürede ve az miktarda solunması halinde insanlarda zehirlenme belirtisi göstermez. Havada % 10 nispetinde LPG bulunan ortamdaki havanın 2 dakika solunması halinde baş dönmesi meydana gelebilir.

- LPG için yanabilirlik sınırları %2, 4 den %9, 5’ e kadardır. Yani %9, 5 LPG ile %90, 3 havanın karışmasıyla yanma oluşacaktır. Buna yanabilirliğin üst sınırı denir. Yanabilirliğin alt sınırı ise %97, 6 hava ile %2, 4 LPG karışımından oluşmaktadır.