11.2 Hortumlar

Sistemde iki çeşit hortum kullanılmaktadır. Bunlar: çelik zırhlı örgülü LPG akış hortumu ve sıcağa basınca dayanıklı su hortumlarıdır.

Çelik zırhlı örgülü hortum buharlaştırıcı ile karıştırıcı arasındaki LPG akışını sağlar. Bu hortum hidrokarbon bileşiklerine 20-30 oC sıcaklığa ve yağlı malzemelere dayanıklı olmalıdır.

Sıcağa, basınca dayanıklı su hortumlarının görevi motor soğutma suyunu buharlaştırıcıya getirmek götürmektir. Kauçuk malzemeden yapılmıştır. 20-30 oC sıcaklığa ve en az 30 bar basınca dayana bilen mukavemette olmalıdır.

LPG dönüşümü yapıldıktan sonra sızdırmazlığa karşı dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir.