NOx ve Partikül Madde emisyonlarının (PM) ciddi bir şekilde artmasından dolayı ve özellikle ağır hizmet tipi araçlarda bilim adamları değişik alternatif yakıtlar üzerinde çalışmaktadır.Bunlardan ise su anda piyasadaki alternatif yakıtlar arasındaki LPG (Liquefied Petroleun Gaz-sıvılaştırılmış petrol gazı) ve CNG (Compressed NaturalGaz-Sıkıştırılmış doğal gaz) kullanımı çok geniştir.Bu gazların moleküller ağırlığının düşük olmasından dolayı buhar basıncının yüksek olması hava/yakıt karışımının homojen olması gazın önceden karışması kolayca sağlanabilir. Sonuç olarak bir diesel motoru ile karşılaştırıldığında, is ve karbondioksit de önemli bir azalma meydana gelir.

Tüm dünyada ve Türkiye‘de LPG’nin çevreyi olumlu yönde etkilemesi ve ekonomik sebepler otomotiv sektöründe kullanımını hızla artırmıstır.Bir çok hükümet yukarıda belirtilen nedenleri dikkate alarak uyguladıkları enerji politikaları ve Lpg yi destekleyen ve mali teşviklerle, bu alternatif yakıtı kullanıma sokmuşlardır.1990 yılında, dünya genelinde LPG tüketimi 134, 6 milyon ton olarak gerçekleşirken %73, 3 enerji üretiminde, %19, 5 petro kimya endüstrisinde ve %7, 2 si (9650000 ton) otomotiv endüstrisinde kullanılmıştır.

Motorin ve benzin dışındaki tüm yakıtlar altenatif yakıtlar olarak değerlendirmektedir. Kaliteli ve ucuz petrol ürünü sıvı yakıt teminindeki güçlüklerde otomotiv imalat ve kullanıcılarını üretimi giderek artan gaz yakıtları kullanmaya zorlamaktadır.

Artan motorlu taşıt sayısına paralel olarak hava kirliliğinin artması, araştırmacıları çevreye zarar vermeyen alternatif yakıtların arayışına itmiştir.Dünyanın bir çok ülkesinde LPG alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır.Gaz yakıtlar yoğunluklarının düşük olması nedeni ile sıkıştırılarak sıvı halde depolanabilmektedir.Bu özelliklerinden dolayı motorlu taşıtlarda alternatif yakıt olarak tercih edilmektedirler.Ülkemizde son yıllarda LPG ile çalışan otomobiller yaygınlaşmıştır.

Günümüzde, ekonomik olması ve kolay bulunabilmesi nedeni ile petrol ürünleri, ulaşım alanında tercih edilen ve kullanılan enerji kaynağıdır.Petrol kaynaklarının yavaş yavaş tükenmeye başlaması nedeni ile alternatif enerji kaynaklarının araştırmasına hız verilmiştir.Ancak bugüne kadar denenen bir çok alternatif enerji kaynağı pahalı olması nedeni ile de petrolün yerini alamamıştır. Günümüzde; motorlu araçlarda kullanılan mevcut yakıtın kalitesinin iyileştirilmesi yada doğal gaz (CNG) sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) gibi alternatif yakıtlarıyla elektrik veya güneş enerjisi vb. kullanıldığı yeni araç teknolojileri için otomotiv sektörü çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu çalışmalarda zorlayıcı etken; kullanılan yakıt rezervlerinin azalması, fiyatların yüksek olması, çevre kirliliğinin azaltılması veya önlenmesi, üretici firma sayısının ve ürün çeşitliliğinin artması ile malzeme, imalat, enerji vb. mühendisliğin her dalında teknolojinin hızla ilerlemesi önemli olmuştur.

LPG, ham petrol rafinasyonu prosesinin yan ürünü olarak üretilmektedir. Son zamanlarda LPG çoğunlukla doğal gazın yan ürünü olarak üretilmekte ve dünyada üretilen LPG’nin %60’nı oluşturmaktadır. Bu çalışmada, LPG’nin motorlu taşıtlarda kullanılışı ve yararlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

GAZLI (LPG) SİSTEM

İlk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde San Diago Gas-Electric Company tarafından denenen sıvılaştırılmış petrol gazı ile motorların çalıştırılması, otomotiv endüstrisinde son derece faydalı bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Uzmanların bu yakıta, yer yüzünde rezervinin çok fazla olması nedeni ile, büyük ümitler bağladıkları bilinmektedir.

Chicago’da düzenlenen uluslar arası bir toplantıda 1980 yılı başlarında her türlü motorlu araçta, her gün 80 milyar litre sıvılaştırılmış gaz kullanılabileceği hesaplanmıştır. Amerika’dan başka, bir çok ülkede de denemeler yapılmaktadır. En son olarak 1975 Eylülünde Rusya’da sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan ilk araç piyasaya çıkarılmıştır. Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) petroldeki en hafif hidrokarbonlardan oluşur.Normal hava koşullarında gaz, basınç altında ise sıvı haline dönüşürler. Kuyularda petrol çıkarılken veya rafinelerde petrol işlenirken yan ürün olarak elde edilirler. Ayrıca yer altındaki doğal gaz yataklarından da çıkarılır.

Bu gazlara basınç uygulandığında hacimleri 230-267 misli küçülür. Örneğin, 267 metreküplük gaz sıvılaştırıldığında 1 metreküplük bir hacme sığar. Evlerde ısıtma ve mutfak işlerinde kullanılan bu gazların adları metan, etan, propan ve bütan dır. Bunlardan şimdilik motor yakıtı olarak bütan ve propandan faydalanılmaktadır. Sıvılaştırılmış gazların motorlarda kullanımı, işleyişte büyük bir değişikliği gerektirmez. Farklı elemanlara, özel bir karbüratör, basınç azaltıcı regülatör, solenoid valfler vb. oluşur.

LPG NEDİR?

propan gazi propan gazi

LPG Propan ve Butan gazlarının jenerik ismidir. Petrol ve gaz endüstrisinde üretilen hidrokarbon ürünleridir. Propan gazı üç karbon atomu içerir (C3H8).

Bütan gazı ise dört karbon atomu, ana n - ve izo-bütan içerir (C4H10).

Bütan Gazı

Hafifçe sıkıştırıldığında, atmosferik sıcaklıkta sıvı hale ve bu basıncın kaldırılması ile tekrara gaz haline geçebilir. Taşıma açısından bu özellik LPG için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

LPG, 7 barlık bir basınç altında sıvı hale getirilmiştir, bundan dolayı küçük bir alanda büyük miktarda enerji depolanabilmektedir. Dünyadaki LPG üretiminin % 60 kadarı doğal gazın ayrıştırılması ile, % 40 kadarı rafineri çalışmaları ile elde edilmektedir. Uzun süreli üretimi ise benzin ve dizel kadar güvence altındadır, hatta önümüzdeki 50 yıl boyunca kaynaklar üretim için yeterlidir. İngiltere'de şu an yıllık tüketim toplam 4.000 ton kadar iken, yıllık üretim 4.000.000 ton kadardır.